Информация запазена в човешкият мозък


Каква част от капацитета на мозъка си използваме?

А)100%

Б)3%

Обикновено се твърди, че използваме само 10% от капацитета на мозъка си. И после се дискутира какво би станало, ако можем да впрегнем и останалите 90%.

Всъщност целият човешки мозък се използва в един или друг момент. От друга страна, в скорошна статия на Питър Лени от Нюйорския университетски център за изследване на нервната система се доказва, че в идеалния случай не повече от 2% от всички неврони в мозъка трябва да работят едновременно, защото иначе мозъкът няма да разполага с достатъчно енергия, за да въстанови състоянието на невроните след възбуждането.

Информация запазена в човешкият мозък

Централната нервна система се състои от главния и гръбначния мозък и съдържа два вида клетки-неврони и глия или нервна тъкан. Невроните са основните процесори на информацията, те получават входни сигнали и произвеждат изходни сигнали. Входните сигнали постъпват през разклонените дендрити на неврона, изходните сигнали напускат по подобните на кабел аксони.

Един неврон може да има до 10 000 разклонения на своя дендрит, но има само един аксон. Аксонът може да бъде хиляди пъти по-дълъг от тялото на самата клетка. Най-дългият аксон минава през врата на жирафа и е дълъг 4.5 метра.

Местата на връзката между дендритите и аксоните се наричат синапси в тях електрическите импулси се превръщат в химически сигнали. Синапсите са като превключватели които свързват невроните един с друг и превръщат мозъка в комуникационна мрежа.

Нервната тъкан е структурната основа на мозъка, тя подрежда невроните и отстранява техните останки, след като невроните умрат. В мозъка има 50 пъти повече клетки на нервна тъкан, отколкото неврони.

В човешкия мозък има около 5 милиона километра аксони, един квадралион (1 000 000 000 000 000) синапси и до 200 милиарда неврони. Ако невроните се прострат един до друг, те ще покрият площ от 25 000 квадратни метра, което е площта на четири футболни игрища.

Броят на начините, по които може да се обмени  информация в човешкия мозък, е по-голям от броя на атомите във Вселената. С такъв удивителен потенциал, колкото и процента да използваме от нашия мозък, ще трябва да мислим малко по-добре.

Bookmark and Share

Подобни публикации в раздела
  • Приятели
  • Полезни сайтове
  • Приятели
  • Friends
  • Friends
  • Friends
Статистика сайт безплатен брояч посещения